Melia Hồ Tràm at The Hamptons: Tiến độ xây dựng 0709 - 2
,

Hình ảnh mới nhất tiến độ Melia Hồ Tràm at The Hamptons đầu T9/2017

Tính từ thời điểm mở bán, Melia Hồ Tràm at The…
Lễ khởi công The Hamptons Hồ Tràm
,

The Hamptons Hồ Tràm khởi công 04/03/2017

Melia Hồ Tràm at The Hamptons (The Hamptons Hồ Tràm) chính…